codzienna modlitwa

Witaj! Dziś Jakub 1;26-27

Jeśli ktoś sądzi że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.

Kiedy patrzysz na swoje życie czy potrafisz dokonać obiektywnej oceny swojej postawy. Oszukiwanie  innych i własnego serca sprawia że nie możemy określić gdzie jesteśmy. Tak jest też z naszą pobożnością. Sprawdzianem są twoje czyny.

Modlimy się o:

 • Anię Witka Krzysia i Kubę Ruszczyńskich
 • Ewę, Bogdana Rzyczniok z rodziną
 • Zbory Warszawa Ursus, Wrocław 1.

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Dziś Rzymian 13;11-12.

A to czyńcie, wiedząc że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.

Przybliżanie się dnia spotkania z naszym Panem niech nas zachęca do oceny naszego życia. Uczynki ciemności nie przystoją świętym. Zbroja światłości jest dla Ciebie przygotowana wystarczy ją włożyć.

Modlimy się o:

 • Rodzinę Paszaków
 • Halinkę, Janka Rerych
 • Agnieszkę Kupczak
 • Dorotę Kwiatkowską jej zdrowie
 • Janusza Łazarka
 • Asię, Łukasza Filipskich i grupę WnF w Shefieeld.

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień dobry, dziś Hebr. 6;11-12

Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.

Ociężałość, przed nią przestrzegał nas sam Pan Jezus, jest ona owocem troski o byt. Ociężałość jest również przeszkodą na drodze wiary, oraz w okazywaniu gorliwości. A przecież to dzięki wierze stajemy się dziedzicami Bożych obietnic. Czy rozprawiłeś się już z duchową ociężałością w swoim życiu?

Modlimy się o:

 • Adriana, Arka Kujdę
 • Karolinę Martynek
 • Karinę, Ryszarda Moroń
 • Helenkę, Krystiana Mrozków
 • Hanię Mrozek

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Dziś tekst z Hebr. 1,10-11

Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten który uświęca jak i ci którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie nie wstydzi się nazwać ich braćmi.

Wielkie i zachęcające, słowa. Pan panów  nazywa Cię bratem i siostrą. Zbawia, Uświęca i obdarowuje Cię chwałą. Czy jesteś gotowy na przyjęcie takiego prezentu?

Modlimy się o:

 • Halinę Kwiatkowską z mężem
 • Tereskę, Leona i Łukasza Kuczawskich
 • Dankę, Ryszarda i Michała Karbowskich
 • Zbory Warszawa Ursus, Wrocław 1

Włodek.

codzienna modlitwa

Witam Cię słowami z listu Pawła do Filemona 6-7.

Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszystkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione.

Wiara, którą wyznawał Filemon, my również. Ma prowadzić do głębszego poznania Bożych dobrodziejstw, które otrzymaliśmy. Tymi dobrodziejstwami możemy i powinniśmy pokrzepiać, budować i pocieszać świętych. A jak jest w twoim życiu?

Modlimy się o:

 • Sławka Kędzierskiego
 • Anię Krakowiak
 • Darię Kornas wraz z rodziną
 • Dawida Kornas
 • Jolę, Polę i Łukasza Kropisz
 • Kasię Płoszaj
 • Zbory Warszawa Ursus, Wrocław1

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Dziś Gal. 5;16-18

Mówię więc: Według Ducha Postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.

Życie chrześcijanina to codzienna walka. Paweł wzywa nas do życia według Ducha. Do tego potrzebny jest codzienny Duchowy pokarm,  wtedy Duch będzie tak silny aby zwyciężać. Jak ta walka przebiega u Ciebie?

Modlimy:

 • Tereskę, Włodka, Manuelę Filipskich z chłopcami
 • Piotra Farynę z rodziną
 • Wandę Horoszko
 • Annę Marcinkowską
 • Dziś startuje ,, Eldorado” modlimy się liderów i uczestników.

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Słowo na dziś, Efezjan 2;8-10.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Przyjęcie zbawienia z łaski za darmo, jest dla człowieka niełatwą decyzją. Bo lubimy na wszystko zapracować. Jeszcze trudniej jest wejść zbawionemu w dobre dzieła które sprawiedliwy Bóg przygotował. Jak jest z tym u Ciebie?

Modlimy się o:

 • Sabinę, Stanisława Bajor z rodziną
 • Kasię Brzóskę
 • Asię, Tomka Czech z córkami
 • Suzan Ellis
 • Zbory Ustroń, Warszawa.

Włodek.

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Dziś Kol. 3;14-15.

A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.

Wyobraź sobie że spotkałeś człowieka,  i z daleka zadziwia Cię jego miłość, wygląda to tak jakby miłość była jego okryciem. We wszystkich co mówi czujesz niesamowity pokój. Jakby ów pokój władał całym jego życiem, i widzisz w nim ogromną wdzięczność Panu Bogu za wszystko; takim chce cię mieć Chrystus.

Modlimy się o:

 • Gertrudę, Henryka Widaków
 • Kasię Winkler
 • Anię Wojtyłę
 • Irenę Zalewską
 • Jasię Pańczak
 • Basię i Roberta Ochojskich

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Fragment na dziś Psalm 42;12.

Czemu rozpaczasz, duszo, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim.

Strach i rozpacz są udziałem również ludzi wierzących. Niewłaściwe jest pogrążanie się w nich. Szczególnie w takich chwilach potrzeba nam: zaufania Panu Bogu. Przebywania w jego bliskości. Obecności tych którzy nas kochają.

Modlimy się o:

 • Zhannę, Bartka Szymczyk ich córeczkę
 • Marzenę,Artura Połeć  Kasię
 • Bartka, Katarzynę i Jeremiasza Tesluk
 • Ewę, Kubę Podleśny
 • Weronikę Tesluk z mężem
 • Pamiętajmy Dorota Kwiatkowska ma dziś zabieg. Módlmy się o nią
 • Zbory Ustroń, Warszawa.

Włodek