Wizja 

Naszą wizją jest życie nasycone Ewangelią. Tylko w Chrystusie możemy odnaleźć to kim jesteśmy jako jednostki i społeczności. Tylko przez poznanie osoby Jezusa i naszej tożsamości w Nim odkrywamy jak powinniśmy żyć.

Misja

Drogą jaką pragniemy ją realizować, jest misja czynienia uczniami, którzy czynią uczniami, w kontekście Wspólnot Ewangelii na Misji.

Wspólnota Ewangelii na Misji

1. Ewangelia – w naszym życiu Jezus jest najważniejszy – Jego Ewangelia zmienia wszystko

2. Wspólnota – potrzebujemy dużo wspólnego życia razem, aby uczyć się i realizować nakaz Jezusa: miłujcie jedni drugich

3. Misja – Ewangelia prowadzi nas do czynienia uczniami w codziennych rytmach życia

„ Jesteśmy Kościołem na co dzień”

Jesteśmy:
1. Misjonarzami – Aktywnie żyjemy, jako misjonarze wysłani przez Jezusa, aby czynić uczniami.

2. Sługami – Jesteśmy sługami Boga, dla których służba innym jest stylem życia.

3. Uczniami – Jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne naśladowanie Chrystusa i pomaganie w tym innym.

4. Rodziną – Jesteśmy Bożymi dziećmi, którzy żyją i troszczą się o innych jak rodzina.