Chrześcijańska Wspólnota ŻORY to grupa osób, która fundament swojego życia założyła na obietnicach objawionych na kartach PISMA ŚWIĘTEGO Wierzą w BOGA OJCA, JEZUSA CHRYSTUSA i ŚWIĘTEGO DUCHA. Bazując na autorytecie SŁOWA odkryła w BOŻYM SYNU jedyną DROGĘ do OJCA, który jest w niebie. Wierzą w dar ZBAWIENIA otrzymanego z ŁASKI, na które żaden – nawet najbardziej sprawiedliwy człowiek – nie może zapracować. ZBAWIENIE jak PREZENT miłującego OJCA, można tylko otrzymać.

Chrześcijańska Wspólnota ŻORY. Dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta i Dyrekcji Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, niedzielne zgromadzenia odbywają się w budynku Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach. Na zgromadzenia zapraszamy wszystkich, którzy pragną doświadczyć realnej obecności Boga w codziennym życiu. Podczas niedzielnych spotkań modlimy się, śpiewamy i czytamy Słowo Boże, które mocą BOŻEGO autorytetu przemienia ludzkie życie.