codzienna modlitwa

Witaj! Słowo na dziś, Efezjan 2;8-10.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Przyjęcie zbawienia z łaski za darmo, jest dla człowieka niełatwą decyzją. Bo lubimy na wszystko zapracować. Jeszcze trudniej jest wejść zbawionemu w dobre dzieła które sprawiedliwy Bóg przygotował. Jak jest z tym u Ciebie?

Modlimy się o:

  • Sabinę, Stanisława Bajor z rodziną
  • Kasię Brzóskę
  • Asię, Tomka Czech z córkami
  • Suzan Ellis
  • Zbory Ustroń, Warszawa.

Włodek.