codzienna modlitwa

Witaj! Dziś Gal. 5;16-18

Mówię więc: Według Ducha Postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.

Życie chrześcijanina to codzienna walka. Paweł wzywa nas do życia według Ducha. Do tego potrzebny jest codzienny Duchowy pokarm,  wtedy Duch będzie tak silny aby zwyciężać. Jak ta walka przebiega u Ciebie?

Modlimy:

  • Tereskę, Włodka, Manuelę Filipskich z chłopcami
  • Piotra Farynę z rodziną
  • Wandę Horoszko
  • Annę Marcinkowską
  • Dziś startuje ,, Eldorado” modlimy się liderów i uczestników.

Włodek