codzienna modlitwa

Dzień dobry! Dziś tekst z Hebr. 1,10-11

Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten który uświęca jak i ci którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie nie wstydzi się nazwać ich braćmi.

Wielkie i zachęcające, słowa. Pan panów  nazywa Cię bratem i siostrą. Zbawia, Uświęca i obdarowuje Cię chwałą. Czy jesteś gotowy na przyjęcie takiego prezentu?

Modlimy się o:

  • Halinę Kwiatkowską z mężem
  • Tereskę, Leona i Łukasza Kuczawskich
  • Dankę, Ryszarda i Michała Karbowskich
  • Zbory Warszawa Ursus, Wrocław 1

Włodek.