codzienna modlitwa

Witam Cię słowami z listu Pawła do Filemona 6-7.

Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszystkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione.

Wiara, którą wyznawał Filemon, my również. Ma prowadzić do głębszego poznania Bożych dobrodziejstw, które otrzymaliśmy. Tymi dobrodziejstwami możemy i powinniśmy pokrzepiać, budować i pocieszać świętych. A jak jest w twoim życiu?

Modlimy się o:

  • Sławka Kędzierskiego
  • Anię Krakowiak
  • Darię Kornas wraz z rodziną
  • Dawida Kornas
  • Jolę, Polę i Łukasza Kropisz
  • Kasię Płoszaj
  • Zbory Warszawa Ursus, Wrocław1

Włodek