codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Na Dzień Dobry Izajasz 25;7-9

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta,Ty ją prostujesz. Na ścieżce twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za twoim imieniem, chce o tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.

Drogi naszego życia często są tak zagmatwane że stajemy  bez nadziei na wyjście. Często Pan Bóg jest jedynym ratunkiem na prostowanie  naszych dróg. Czy powierzasz swoje drogi Panu?

Modlimy się o:

 • Hanię,Roberta Greniów
 • Beatę,Andrzeja Janaszaków z rodziną
 • Asię Genka Knapik z dziećmi
 • Zofię Knapik
 • Zbory Tychy osiedle i Żwaków.

 

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Na Dzień Dobry słowa z Psalmu 63;2-3.

Boże! Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją.

Tęsknoty i pragnienia. Jakiego obszaru twojego życia one dotyczą? Dawid  najbardziej oczekiwał obecności Boga, jego mocy i chwały. Słowa: gorliwie, szukam, tęskni, Ciebie wyglądam, czy u Ciebie dotyczą Pana Boga?

Modlimy się o:

 • Tereskę, Włodka, Manuelę Filipskich z chłopcami
 • Piotra Farynę z rodziną
 • Wandę Horoszko
 • Gosię Gwardecką z rodziną
 • Annę Marcinkowską
 • W szczególny sposób błogosławcie Sławka Kędzierskiego ponieważ zmarła jego żona.

Włodek.

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witam Cię słowami z 2 Tym. 4;7-8.

Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.

Nasza postawa wobec przyjścia Pana Jezusa ma ogromne znaczenie na wieczność. Również to jak żyjemy. Paweł u schyłku swojego życia wypowiada znane słowa. Moja walka była skuteczna. Bieg dokonany. Wiara jest w moim sercu. Co powiemy o naszym życiu przy końcu dni?

Modlimy się o:

 • Sabinę, Stanisława Bajor z rodziną
 • Kasię Brzózkę
 • Asię, Tomka Czech z córkami
 • Susan Ellis
 • Zbory Świętochłowice, Szczecinek.
 • Grupy WnF

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witaj!

Dziś fragment z Filipian 2;9-11.

Dlatego też wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Imię Jezus. Kiedy je wypowiadasz lub myślisz o nim, jakie emocje Ci towarzyszą. Czy jest On twoim Panem ? A ty  jego niewolnikiem? Czy twoje kolana przed Nim się zginają?

Modlimy się o:

 • Gertrudę, Henryka Widaków
 • Kasię Winkler z rodziną
 • Anię Wojtyłę z rodziną
 • Irenę Zalewską. Basię
 • Roberta Ochojskich z rodziną
 • Jasię Pańczak
 • Zbory Świętochłowice, Szczecinek.

Włodek.

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Słowo na dziś, Efezjan 5;8-10.

Byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego co, co jest miłe w Panu.

Dzięki mocy Ducha Świętego, nasza pozycja uległa radykalnej zmianie. Byliśmy  ciemnością, teraz jesteśmy światłością. Jednak ta pozycja zobowiązuje  do wydawania owoców w postaci, dobroci, sprawiedliwości i prawdy. Widzisz je u siebie?

Modlimy się o:

 • Bartka, Zhannę Szymczyk z córeczką
 • Marzenę Artura Połeć z dziećmi
 • Bartka Tesluka z rodziną
 • Ewę, Kubę Podleśny z rodziną
 • Zbory: Świętochłowice, Szczecinek.
 • WnF

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witaj!

Dziś Hebr. 9;27-28.

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

Każdy z nas wie, że któryś dzień w kalendarzu będzie naszym ostatnim dniem na ziemi. Czego oczekujesz w temacie tego dnia? Ujrzysz chwałę Chrystusa? Czy staniesz przed sądem? Ci którzy Go oczekują, ujrzą Go ku zbawieniu. Wspaniała obietnica, prawda!

Modlimy się o:

 • Krystynę Schreder
 • Magdę, Rafała Studnik z dziećmi
 • Krystynę, Kazika Szupował
 • Ilonę, Janka Szymczyk.
 • Spotkania WnF.
 • Zbory Świętochłowice, Szczecinek,

 

życzę Ci Bożej łaski Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Słowa na Dzień dobry. List Judy 20-21.

Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.

Kilka wskazówek dla naśladowców Chrystusa podaje na Juda. Wzajemne budowanie się, doceniasz gdy zakosztujesz. Modlitwa – bezcenna w smutku i radości. Jak trzeba skryj się w objęciach Bożej miłości. Cierpliwie oczekuj Bożego miłosierdzia w każdej sytuacji.

Modlimy się o:

 • Anię, Witka, Krzysia, Kubę Ruszczyńskich
 • Ewę, Bogdana Rzyczniok z rodziną
 • Grupy WnF.
 • Zbory Świętochłowice, Szczecinek.

Włodek.

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witam Cię słowami z Jeremiasza 29;11-13.

Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was-mówi Pan-myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.

Nadzieja. Być może już dawno ją porzuciłeś. Są takie miejsca w naszym życiu. Ale twój Bóg ma o tobie myśli, o pokoju i chce na nowo włożyć w twoje serce nadzieję. Ty masz go szukać całym sercem. Zrób to!

Modlimy się o:

 • Blankę, Leszka Skibów
 • Sylwię, Michała Skibów z dziećmi
 • Bartka Sładka
 • Anię, Marcina Śmietana
 • Grupy WnF.

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witaj!

Dziś fragment z listu Jakuba 1, 13-14.

Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.

W lustrze widzimy nasz wygląd zewnętrzny, niedoskonałości staramy się szybko usuwać. Boże Słowo jest lustrem naszego serca, co robisz z uchybieniami, które pokazuje Ci Słowo. Poprawiasz je, czy odchodzisz bez reakcji.

Modlimy się o:

 • Mariolę, Pawła Rerych z rodziną
 • Kasię, Roberta Rolków
 • Anię, Tomka Rolków
 • Spotkania WnF

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

 

Witaj!

Dziś 1 Kronik 29;11-12.

Twoja Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym.

Dawid wiedział z jakim Bogiem miał społeczność, że to do Niego należy wszystko do czego dążymy. I to On daje dobre rzeczy swoim dzieciom.

Modlimy się o:

 • Stasię, Arka Paszaków z rodziną
 • Halinkę, Janka Rerych
 • Agnieszkę Kupczak
 • Dorotę Kwiatkowską
 • Janusza Łazarka
 • Spotkania WnF

Włodek