codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Na Dzień Dobry Izajasz 25;7-9

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta,Ty ją prostujesz. Na ścieżce twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za twoim imieniem, chce o tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.

Drogi naszego życia często są tak zagmatwane że stajemy  bez nadziei na wyjście. Często Pan Bóg jest jedynym ratunkiem na prostowanie  naszych dróg. Czy powierzasz swoje drogi Panu?

Modlimy się o:

  • Hanię,Roberta Greniów
  • Beatę,Andrzeja Janaszaków z rodziną
  • Asię Genka Knapik z dziećmi
  • Zofię Knapik
  • Zbory Tychy osiedle i Żwaków.

 

Włodek