codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Słowo na dziś, Efezjan 5;8-10.

Byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego co, co jest miłe w Panu.

Dzięki mocy Ducha Świętego, nasza pozycja uległa radykalnej zmianie. Byliśmy  ciemnością, teraz jesteśmy światłością. Jednak ta pozycja zobowiązuje  do wydawania owoców w postaci, dobroci, sprawiedliwości i prawdy. Widzisz je u siebie?

Modlimy się o:

  • Bartka, Zhannę Szymczyk z córeczką
  • Marzenę Artura Połeć z dziećmi
  • Bartka Tesluka z rodziną
  • Ewę, Kubę Podleśny z rodziną
  • Zbory: Świętochłowice, Szczecinek.
  • WnF

Włodek