codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witam Cię słowami z 2 Tym. 4;7-8.

Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.

Nasza postawa wobec przyjścia Pana Jezusa ma ogromne znaczenie na wieczność. Również to jak żyjemy. Paweł u schyłku swojego życia wypowiada znane słowa. Moja walka była skuteczna. Bieg dokonany. Wiara jest w moim sercu. Co powiemy o naszym życiu przy końcu dni?

Modlimy się o:

  • Sabinę, Stanisława Bajor z rodziną
  • Kasię Brzózkę
  • Asię, Tomka Czech z córkami
  • Susan Ellis
  • Zbory Świętochłowice, Szczecinek.
  • Grupy WnF

Włodek