Wprowadzone przez admin

codzienna modlitwa

Witaj! 2 Kor 3:3. Gdyż wiadomo, ze jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. […]

codzienna modlitwa

Witaj! 1 Jana 5:11-12. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma […]

codzienna modlitwa

Witaj! Kol. 3:14-15. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia […]

codzienna modlitwa

Witaj! Przyp.Sal. 18:10-11. Imię PANA jest potężną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu. Bezpieczeństwo! Gdzie […]

codzienna modlitwa

Witaj!  Gal.3:24-26. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez […]

codzienna modlitwa

Witaj! 1Kor. 2:9-10. Tymczasem, jak napisano: Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bog przygotował tym, którzy Go kochają. Nam […]

codzienna modlitwa

Witaj! Rzym. 12;17-18. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi […]

codzienna modlitwa

Witaj! Jan 13:34-35. Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie;  Kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć […]

codzienna modlitwa

Dzień dobry!  Mat.18:19-20. Zapewniam też was, ze jeśliby dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj […]

codzienna modlitwa

Witaj Jan 15:11-12. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pelna. Oto jest moje przykazanie:  Kochajcie się nawzajem, jak ja was […]