Wprowadzone przez admin

codzienna modlitwa

Witaj! 2 Kor 3:3. Gdyż wiadomo, ze jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. Czy wiesz ze i Ty  jesli tylko nazywasz się Bożym Dzieckiem jest listem Chrystusa, napisanym przez Niego do tych co Cię otaczają. Jak myślisz, jakie […]

codzienna modlitwa

Witaj! 1 Jana 5:11-12. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Wieczność; jak ją zmierzyć, opisać, namalować? Trudno ją wyrazić ludzkimi zdolnościami. Jednak dzięki wierze, w Jezusa Chrystusa, możemy tam żyć. […]

codzienna modlitwa

Witaj! Kol. 3:14-15. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie tez o wdzięczności. Cechy rozpoznawane dzieci Króla. Miłość jako spójnia doskonałości.  Pokój Chrystusa, który panuje w sercu, i wdzięczność za […]

codzienna modlitwa

Witaj! Przyp.Sal. 18:10-11. Imię PANA jest potężną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu. Bezpieczeństwo! Gdzie go szukasz? Budowanie przyszłości na bogactwie może okazać się żmudne. Kto Uczyni Chrystusa  skarbem i fundamentem życia, sprawia że jego przyszłość jest bezpieczna, tu na […]

codzienna modlitwa

Witaj!  Gal.3:24-26. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Cenna wiara, która jest darem, sprawia ze zostajesz uznany synem Boga. Pomyśl przez chwilę, jak wielki przywilej Cie spotkał, dzięki ofierze […]

codzienna modlitwa

Witaj! 1Kor. 2:9-10. Tymczasem, jak napisano: Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bog przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko- nawet głębię Boga. Jak wielka nagroda czeka tych którzy kochają Pana Boga. Nagrody tej nie […]

codzienna modlitwa

Witaj! Rzym. 12;17-18. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Postawa człowieka wierzącego wobec innych ludzi zawsze wymaga pracy nad sobą. Słowo Boże zachęca nas do zabiegania o pokój z ludźmi, oraz […]

codzienna modlitwa

Witaj! Jan 13:34-35. Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie;  Kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Kochasz drugą osobę tak jak Chrystus umiłował mnie? Jest to dla mnie bardzo trudne, możliwe tylko w mocy Ducha Świętego. Dzięki tej miłości […]

codzienna modlitwa

Dzień dobry!  Mat.18:19-20. Zapewniam też was, ze jeśliby dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich.  Ta piękna obietnica Pana Jezusa ciągle jest aktualna. On – Mistrz i Pan, jest […]

codzienna modlitwa

Witaj Jan 15:11-12. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pelna. Oto jest moje przykazanie:  Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem.   Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół.  Uznając Chrystusa Panem naszego zycia, mamy udział w jego radości i miłości.  Prawdziwa […]