codzienna modlitwa

Witaj! 1Kor. 2:9-10.

Tymczasem, jak napisano: Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bog przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko- nawet głębię Boga.

Jak wielka nagroda czeka tych którzy kochają Pana Boga. Nagrody tej nie da się ocenić ludzkimi zmysłami. Wartość jej może nam pokazać Duch Święty.

Modlimy się o:

  • rodzinę Gwardeckich
  • W. Horoszko

Włodek