codzienna modlitwa

Witaj! Jan 13:34-35.

Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie;  Kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.

Kochasz drugą osobę tak jak Chrystus umiłował mnie? Jest to dla mnie bardzo trudne, możliwe tylko w mocy Ducha Świętego. Dzięki tej miłości świat pozna moją przynależność.

Modlimy się o:

  • J. Pańczak
  • I. Zalewska
  • Rodzinę Winkler

Włodek