codzienna modlitwa

Witaj! Kol. 3:14-15.

Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie tez o wdzięczności.

Cechy rozpoznawane dzieci Króla. Miłość jako spójnia doskonałości.  Pokój Chrystusa, który panuje w sercu, i wdzięczność za wszystko.

Modlimy się o rodziny:

  • Kwiatkowskich
  • Mrozków

Włodek