codzienna modlitwa

Na Dzień Dobry z 1 listu Jana 4;9-10

Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.

Kiedy nadszedł czas, wielkie pokłady miłości wypełniające niebo, zostały wylane na ziemię poprzez to że Bóg posłał swojego Syna. Stał się On ofiarą która przebłagała gniew Ojca, spowodowany naszymi grzechami. Wierzysz że ta ofiara jest i za Ciebie?

Modlimy się o:

  • Arka, Adriana Kujdę
  • Karolinę Martynek
  • Rodzinę Moroniów
  • Helenkę Krystiana Mrozek
  • Hanię Mrozek
  • Zbory Żory Żywiec.

Włodek