codzienna modlitwa

Witaj dziś Jan 3;17-18.

Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem; lecz na tym kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego Syna Bożego.

Mój i twój grzech ściągnął z nieba, kochającego nas Syna Bożego. Przyszedł nie po to aby nas osądzić ale nas zbawić. Pan Bóg podarował nam swego Syna, wraz z nim jeszcze jeden dar; wiara. Każdy kto odmówi przyjęcia tych darów, ściąga na siebie wyrok.

Modlimy się o:

  • Rodzinę Paszaków
  • Halinkę Janka Rerych
  • Agnieszkę Kupczak
  • Dorotę Kwiatkowską
  • Janusza Łazarka
  • Zbory Żory Żywiec

Włodek