codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witam Cię słowami z księgi Joba 22, 25-28.

Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię, i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło.

Czy Najwyższego uczyniłeś swoim skarbem?   Spójrz na obietnice z tym związane. Wtedy On stanie się twoją radością, twoje modlitwy będą wysłuchane, twoje drogi staną się oświetlone.

Modlimy się o:

  • Halinę Kwiatkowską z mężem
  • Tereskę Leona Łukasza Kuczawskich
  • Dankę, Ryszarda i Michała Karbowskich
  • Spotkania Więcej niż Fan.

Włodek