„Więcej niż fan”

Chrześcijańska Wspólnota Żory rozpoczyna program pod tytułem „Więcej niż fan”.

Jezus Chrystus nigdy nie powoływał do bycie obserwatorem czy sympatykiem. On powołuje do bycia prawdziwym Jego naśladowcą. Jezus powołuje do bycia prawdziwym naśladowcą nie tylko fanem.

Program oparty jest na podstawie książki  Kyle’a Idleman’a, w której porusza wiele ważnych aspektów życia prawdziwego naśladowcy Jezusa Chrystusa.

 

 

Opis książki  ze strony wydawnictwa Szaron

http://szaron.pl/4756-Wiecej-niz-fan-o-nasladowaniu-Chrystusa-9788393353583.html

Każdy właściciel pojazdu okresowo dokonuje kontroli jego stanu technicznego. Regularnie winniśmy sprawdzać również stan naszego zdrowia, wykonując badania kontrolne. Podobnie rzecz ma się z naszą wiarą – jedyna różnica polega na tym, że nie istnieje jakiś przepis obowiązującego prawa, ani instytucja, która w tym obszarze egzekwowałaby naszą sumienność i systematyczność.

Być może nigdy dotąd nie przeprowadzaliśmy „diagnostyki” naszego chrześcijaństwa, nie zadawaliśmy sobie pytań o jego stan, w odniesieniu do tego, jak definiował je Jezus.

Oto kilka z nich – Decyzja czy zobowiązanie? Wiesz o Nim czy Go znasz? Jeden z wielu czy jeden jedyny? Pójście za Jezusem czy przestrzeganie reguł? O własnych siłach czy w mocy Ducha? Na czym polega więź?

Książka ta uświadomi ci, jak wiele może zmienić się w twoim życiu, w twoim chrześcijaństwie, w twojej więzi z Jezusem, gdy postanowisz regulanie zadawać sobie kluczowe pytania dotyczące twojej wiary, a w szczególności to: Jestem fanem, czy naśladowcą Jezusa?

Praktyczna refleksja autora nad biblijnymi fragmentami traktującymi o uczniostwie, zestawiona ze świadectwami życia współcześnie żyjących osób, które porzucając komfort bycia fanem, wyruszyły w drogę naśladowania. Dynamiczna, momentami zabawna, prowokująca.