codzienna modlitwa

Witaj! Ef.4:1-2.

Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; 

Relacje międzyludzkie często  sprawiają problemy. Z jednymi lubimy przebywać, drugich znosimy. Ważne aby to robić w miłości, dodaj do tego cierpliwość, pokorę, i łagodność.

Modlimy się o:

  • Szupował K. K.
  • Szymczyk I. J
  • K. Schreder

Włodek.