codzienna modlitwa

Dzień dobry! Rzym. 8:18-19.

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.  Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga.

Boże Dzieci! To  ci którzy, uznali Chrystusa Panem i Zbawicielem. Blisko jest dzień w którym będą objawieni w chwale,  za tym dniem tęsknią nie tylko oni, ale całe stworzenie. Ależ to będzie Dzień!

Modlimy się o:

  • L.B. Skibów
  • A.M.Śmietana
  • S.M. Skibów

Włodek