codzienna modlitwa

Dzień Dobry,  dziś PnP. 6;10.

Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne? To oblubienica Króla królów.

Taka ja widzi On. Piękna, jaśniejącą i  promienna dla Niego. Natomiast dla przeciwnika groźna  i waleczna  w modlitwie i poście. Podobna do zastępów niebieskich. Czy tacy jesteśmy?

Modlimy się o:

  • Rodzinę Paszaków
  • Rodzinę Rerychów
  • Agnieszkę Kupczak
  • Dorotę Kwiatkowską
  • Janusza Łazarka

Włodek