codzienna modlitwa

Dzień Dobry dziś 2 list do Kor. 5;17-18.

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę  pojednania.

Jeśli jesteś w  Chrystusie, pamiętaj o tym  jesteś nowym stworzeniem. Uczynił to Pan Bóg, ale też dał nam zadanie prowadzić innych do  Niego.

Modlimy się o:

  • rodzinę Bajorów
  • rodzinę Czechów
  • Kasię Brzóskę

Włodek