codzienna modlitwa

Witaj! Dziś fragment z Ew. Jana 8;34-36.

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę,  zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi prawdziwie wolnymi będziecie.

Grzech prowadzi nas do  najgorszej niewoli, w jaką człowiek może się dostać. Z tej niewoli nie ma możliwości wyjścia o własnych siłach. Wolność oferuje Boży Syn. Który daje nam ją za darmo. Czy ją przyjmujesz?

Modlimy się o:

  • Zhannę, Bartka Szymczyków
  • Rodzinę Połeć
  • Bartka Tesluka z rodziną
  • Rodzinę Podleśnych
  • Placówki zborów KWCh

Życzę Ci chodzenia w wolności Chrystusa. Włodek.