codzienna modlitwa

Witaj! Dziś, Hebr. 10;5-7.

Dlatego, w związku z przyjściem na świat, Chrystus mówi: Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało; nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Dlatego powiedziałem: Oto przychodzę— w zwoju księgi napisano o Mnie—aby spełnić, o Boże, Twoją wolę.

Boży plan, związany z odkupieniem ludzkości, obiecany przez Pana Boga od wieków, zapowiadany przez proroków, zostaje realizowany w słowach  ,, Oto przychodzę aby spełnić wolę Twoją”. Spełnienie tej prowadzi nas przed tron Ojca.

Modlimy się o:

  • Mariolę Pawła Rerych z rodziną
  • Kasię Roberta Rolków z rodziną
  • Anię Tomka Rolków
  • Asię Łukasza Filipskich

Włodek.