codzienna modlitwa

Dzień dobry! Fragment na dziś. 1 Jana 2;28-29.

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.

Zmienione życie i postępowanie zgodne ze sprawiedliwością Chrystusa to owoc nowonarodzenia. Jan nawołuje nas do trwania w Nim, dla tego że zbliża się dzień spotkania z naszym Panem. Żyj tak abyś, śmiało mógł wyjść na to spotkanie i nie został zawstydzony.

Modlimy się o:

  • Tereskę Włodka Manuelę Filipskich
  • Wandę Horoszko
  • Piotra Farynę
  • Gosię Gwardecką
  • Annę Marcinkowską\

Włodek