codzienna modlitwa

Dzień dobry! Fragment na dziś 1 Tes. 5:22-24.

Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.

Przyjście Pana Jezusa, to wydarzenie na które oczekuje Oblubienica. Jest to wydarzenie na które     trzeba przygotować swojego ducha, duszę i ciało. Aby były bez nagany. Co robisz w oczekiwaniu na ten dzień.

Modlimy się o:

  • Krystynę Schreder
  • Magdę,Rafała Studnik z rodziną
  • Krystynę Kazika Szupował
  • Ilonę, Janka Szymczyk
  • Zbory Warszawa, Ustroń.

Włodek