codzienna modlitwa

Witaj dziś Jakub 5;7-8.

Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.

Brak cierpliwości często jest przyczyną problemów, również ludzi wierzących. Zechciejmy pracować nad naszą cierpliwością. Serca niech będą umocnione w wierze. Motywacją niech dla nas będzie bliskość przyjścia Chrystusa Pana.

Modlimy się o:

  • Mariolę, Pawła Rerych z dziećmi
  • Kasię, Roberta Rolków z rodziną
  • Anię, Tomka Rolka
  • Zbory w Tychach.

Życzę Ci Bożej przychylności, gorliwości w oczekiwaniu Pana Jezusa.

Włodek