Służba w śród mężczyzn

Nasza wspólnota wierzy, że mężczyzna potrzebuje relacji przede wszystkim z Bogiem i innymi mężczyznami.

W męskim gronie, podejmowane są tematy, które mają pomóc nam zdefiniować to jaka mamy odpowiedzialność daną mężczyzną przez Boga względne naszych żon, dzieci, przyjaciół itd.

Spotkania odbywają się:

wspólnie raz na trzy miesiące, są to wspólne spotkania stacjonarne w Żorach lub wspólne wyjazdy w różne rejony naszego kraju.

spotkanie w mniejszym gronie (do 4 osób): gdzie wspólnie czytamy Pismo Święta, modlimy się o siebie na wzajem

Spotkania indywidualne

W męskim gronie, podejmowane są tematy, które mają

zdjęcia z wydarzeń

Kontakt Łukasz Kropisz 604 091 493