Służba w śród kobiet

W naszej Wspólnocie spotkania dla kobiet odbywają się w ciągu roku szkolnego w każdy drugi wtorek miesiąca.

Nasze spotkania mają na celu:
– budowanie więzi kobiety z Bogiem poprzez zachęcanie się do bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem w codziennym życiu
– poznawanie Bożych prawd i obietnic
– inspirowanie do działania poprzez prawdziwe historie
– lepsze poznawanie Biblii a szczególnie kobiet w niej opisanych
– zachęcanie do rozwijania talentów i pasji
– troska o wzmacnianie relacji rodzinnych, małżeńskich w oparciu o wartości chrześcijańskie
– wspólna modlitwa
–  wnoszenie nadziei w trudnych wyzwaniach życia
– wspólne uwielbianie Boga !!!

Osoby odpowiedzialne za program

Blandyna Skiba

Joanna Czech