Wspólnoty domowe

 

 

 

 

Jak kościół na początku swoich dziejów, spotykał się po domach na modlitwie, łamaniu chleba. Była to podstawa działalności kościoła opisanego w księdze Dziejów Apostolskich 2 rozdział.

(42) I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43) A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. 

Chrześcijańska Wspólnota Żory buduje małe grupy na trzech filarach:

W – Wspólnota

E – Ewangelia

M – Misja

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy domowej prosimy o kontakt – Michał Skiba 604 982 120

 

Chciałbym dołączyć do Wspólnoty domowej

1 + 2 = ?