Służba wśród dzieci KDN

 

Biblia jest zwykłą książką większości ludzi jednak dla mnie jest źródłem życia. Sposobem na radzenie sobie w trudnych sytuacjach, pomocą w wychowywaniu dzieci (2 tym 3.16). Stała się też przyczyną, inspiracją do dzielenia się jej treścią (dobra nowiną) z innymi, szczególnie z dziećmi, które bardzo często szukają wzorców do naśladowania. Stąd KDN(Klub Dobrej Nowiny).

Co to takiego?

Dla dziecka (5-12) Biblia jest jeszcze bardziej niezrozumiała niż dla dorosłego, korzystając z wsparcia i pomocy  fundacji CEF na spotkaniach przedstawiamy historie biblijne w sposób bardzo przystępny dla dzieci łącząc je z zabawą i śpiewem, a czasem z zajęciami plastycznymi.

Kontakt Rafał Studnik