Dzieci

Celem służby jest zachęcenie dzieci do nawiązania najcenniejszej relacji w ich życiu – relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Poprzez przekazanie dzieciom biblijnych prawd o Bogu i odniesienie tych prawd do ich i naszych codziennych sytuacji, chcemy pokazywać im, jak wygląda w praktyce życie z Bogiem.

Naszym pragnieniem jest, aby każde dziecko, zobaczyło naszą żywą relację z Bogiem i zapragnęło takiej relacji, aby poznało Boga i Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. 

Na naszych zajęciach nauczamy Bożego Słowa, prawd Biblijnych, mówimy o tym czym jest modlitwa oraz jak się modlić.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci w grupach wiekowych, z metodyką dostosowaną do etapu rozwojowego dzieci
• organizujemy wydarzenia, gdzie dzieci w formie gier i zabaw poznają prawdy o Bogu, spędzają ze sobą czas w sposób atrakcyjny i pozwalający na nawiązywanie przyjacielskich relacji
• prowadzimy zarejestrowany Pozaszkolny Punkt Katechetyczny, co umożliwia nam, na życzenie rodziców, wystawianie ocen z religii
• wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci przez organizowanie tematycznych spotkań dla rodziców