codziennie !!

 

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Dziś fragment z księgi objawienia 4, 2-3.

I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; A ten który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.  

Wspaniała sala trononowa, widok trudny do opisania i wyobrażenia. Dlatego że Król i sala nie pochodzą z tego świata. Jednak możesz tam być, kiedy tylko zapragniesz lub zechcesz. Jak często korzytasz z tej możliwości.

Modlimy się o Gertrudę, Henryka Widaków. Basię, Roberta Ochojskich z córkami. Kasię Winkler z rodziną. Irenę Zalewską. Anię Wojtyłę z rodziną. Jasię Pańczak.

Zbory Rydułtowy, Skoczów