codziennie

codzienna Modlitwa

 

Witaj!

Przyp. Sal. 15. 31-32.

Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu.

Napomnienia, czy lubimy je przyjmować od innych? Czy i jak napominamy innych? Napomnienia pomagają nam być blisko Pana Boga. Pozwalają też utrzymać relacje z braćmi i siostrami. To jak na nie reagujesz pokazuje jakie jest twoje serce.

Modlimy się o:

  • Tereskę ,Włodka Manuelę Filipskich z chłopcami
  • Piotra Farynę z rodziną
  • Wandę Horoszko
  • Gosię Gwardecką z rodziną
  • Annę Marcinkowską.
  • Zbory: Rydułtowy,  Skoczów.

Życzę Ci na dziś Bożej mądrości. Włodek