codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Fragment na dziś. List do Kol. 3, 8-10.

Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

Synostwo Boże prowadzi nas do duchowej szatni. W której zdejmujemy starego człowieka razem z uczynkami. Natomiast ubieramy nowego, to jest początkiem procesu uświęcenia który trwa każdego dnia. Czy pamiętasz o tym?

Modlimy się o:

  • Asię, Andrzeja Gajek z rodziną
  • Mariannę Gajek. Gosię Głyk
  • Sandrę i Krzysztofa Głyk
  • Zbory: Rydułtowy i Skoczów

Życzę Ci mocy Ducha Świętego w stawianiu się podobnym do Chrystusa. Włodek