„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”

Ew. Mateusza 25, 35-40

Służba wśród więźniów polega na organizowaniu koncertów oraz zwiastowaniu Słowa Bożego.

Opowiadane historii ludzi, których serca i styl życia zostały zmienione przez Pana Boga.

Jest to sposób, aby ludzie odbywający kare pozbawienia wolności, poznali Pana Boga. Nasą nadzieją jest, że zwiastowane  wartości płynące z Pisma Świętego pomogą osadzonym powrócić do społeczeństwa jako przemienieni ludzie.

 

Jeśli chciałbyś zaangażować się w tą służbę skontaktuj się z Stanisławem Bajorem