„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”

Ew. Mateusza 25, 35-40

 

Jezus Chrystus powołuje nas do miłości, okazywanej, tym którzy są w potrzebie.

Przez miłość do bliźniego okazujemy Naszą miłość do Boga.

Służba w domach opieki społecznej polega  odwiedzaniu,  wspólnym śpiewaniu, czytaniu Pisma Świętego.

Rozmowy z starszymi osobami, sprawiają uśmiech na ich twarzach.

My radujemy się, że możemy przekazać im prawdy dotyczące

Pana Boga i zbawienia