Włodzimierz Filipski – kazanie – 24.09.2017 – Starsi w kościele.