Gość-Andrzej Czech – kazanie – 17.03.2019- Diakoni – pomoc ubogim.