codzienna modlitwa

Witaj Gal.5:9-10.

Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim trwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, świadczmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary.

Przygotowanie roli do wysiewu i czas siania to ciężka praca. Potem rolnik czeka na wzrost, który daje Bóg. Żniwa to tez  wysiłek. Pan Bóg w swoim dziele oczekuje od nas wytrwałości, masz ją?

Modlimy się o rodziny:

 • Rzycznioków
 • A.M.Śmietana

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Fil. 1:10-11.

Byście rozpoznawali sprawy szczególnej wagi, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi, dla chwały i uwielbienia Boga.

Dla dzieci Boga, do spraw szczególnej wagi na pewno należy, gotowość na dzień przyjścia Chrystusa. Ważne jest abyśmy w tym dniu jako naczynia byli pełni owocu sprawiedliwości.

Modlimy się o rodziny:

 • K.R.Rolka
 • A.T Rolka
 • M.P. Rerych

Włodek.

codzienna modlitwa

Witaj! 2 Kor.5:14-15.

Gdyż miłość Chrystusa przenika nas którzy stwierdziliśmy, że Jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Jeżeli uwierzyłeś że Chrystus za Ciebie umarł to: Jego miłość przenika ciebie i żyjesz dla Niego.  Ważne aby ta prawda była żywa w twoim życiu.

Modlimy się o

 • A. Kupczak
 • D. Kwiatkowską
 • J. Łazarka

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Ps.5:11-12.

Lecz niech się radują wszyscy, którzy tobie ufają; niech zawsze wykrzykują z radości, bo ty będziesz ich osłaniał. Niech rozradują się w tobie ci, którzy miłują twoje imię.

Ty bowiem, PANIE, będziesz błogosławił sprawiedliwego, osłonisz go dobrocią jak tarczą. Myślę że wszyscy lubimy się cieszyć. Jednak ważne jest gdzie jest źródło naszej radości? W naszych osiągnięciach, czy w Panu Bogu?

Modlimy się o rodziny:

 • Gajek
 • Głyk

Włodek.

Wiadomość z Orżewa

https://www.youtube.com/watch?v=rG_KjdoCViU

codzienna modlitwa

Witaj! Ef.4:1-2.

Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; 

Relacje międzyludzkie często  sprawiają problemy. Z jednymi lubimy przebywać, drugich znosimy. Ważne aby to robić w miłości, dodaj do tego cierpliwość, pokorę, i łagodność.

Modlimy się o:

 • Szupował K. K.
 • Szymczyk I. J
 • K. Schreder

Włodek.

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Rzym. 8:18-19.

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.  Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga.

Boże Dzieci! To  ci którzy, uznali Chrystusa Panem i Zbawicielem. Blisko jest dzień w którym będą objawieni w chwale,  za tym dniem tęsknią nie tylko oni, ale całe stworzenie. Ależ to będzie Dzień!

Modlimy się o:

 • L.B. Skibów
 • A.M.Śmietana
 • S.M. Skibów

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Jak.1:5-6a.

Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania.

Mądrość, kiedy myślę o niej, to widzę jej ogromny deficyt w moim  życiu. Wiem też gdzie jest jej źródło, lecz nie zawsze do niego przychodzę. A ty?

Modlimy się o:

 • K.R.Rolka
 • A.T. Rolka
 • M.P. Rerych
 • D. Rzyczniok
 • Susan Ellis

Życzę Ci Bożej mądrości na co dzień. Włodek.

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Iz. 32:2.

I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem, i jak schronienie przed ulewą,  jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej.

Patrząc na życie z perspektywy czasu który Pan Bóg mi dał,  widzę jak wiele ludzi wokół mnie  przechodzi życiowe burze. Zadaję sobie pytanie czy jestem dla nich jak kryjówka, schronienie, cień. Ty też tak masz?

Modlimy się o rodziny: Kuczawskich. Karbowskich i Kwiatkowskich.

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień dobry dziś Jan 15;5

Ja jestem winoroślą – wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić.

Pędy krzewu winnego same z siebie nie sa w stanie wydać owocu. Dopiero wtedy kiedy wyrastają z krzewu winnego, owoc będzie piękny. Bez Chrystusa który jest krzewem winnym nie jesteś w stanie nic zrobić.  Wierzysz w to?

Modlimy się o:

 • Blankę i Leszka  Skibów
 • Sylwie i Michała Skibów
 • Annę i Marcina Śmietana
 • Bartka Sładka

Włodek