Podcast

Wieści z Ukrainy – przeczytaj najnowsze wiadomości z misji rodziny Szymczyków na Ukrainie

To niesamowite, że jako Chrześcijańska  Wspólnota Żory jesteśmy mocno związani z misją. Jedna z naszych wartości to misja nie tylko w mieście Żory ale także poza naszymi granicami.

Od wielu lat wspieramy ukraińskich wierzących przez wysyłanie zespołów, wsparcia finansowego oraz (co najwazniejsze) wysłaliścmy misjonarza z naszej Wspólnoty, który od lat … a ilu możesz dowiedzieć się z najnowszego listu jaki do nas wysłał PRZECZYTAJ

 

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witaj!

Dziś Psalm 30: 3-5.

Panie! Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mię. Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci jego, i wyznawajcie święte imię jego!

Zostaliśmy zaproszeni do Bożej rodziny, tym samym do tego aby uwielbiać, tego który nas ożywił, uzdrowił i zachował dusze nasze od otchłani. Czy chcesz przyłączyć dziś do tego uwielbienia?

Modlimy się o:

 • Hanię, Roberta Greniów
 • Kasię Płoszaj z mężem
 • Beatę, Andrzeja Janaszaków z rodziną
 • Asię, Gienka Knapik z rodziną

Od dziś rusza projekt ” Więcej niż Fan” módlmy się o to wydarzenie, abyśmy byli blisko naszego Pana. Włodek.

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Fragment na dziś. List do Kol. 3, 8-10.

Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

Synostwo Boże prowadzi nas do duchowej szatni. W której zdejmujemy starego człowieka razem z uczynkami. Natomiast ubieramy nowego, to jest początkiem procesu uświęcenia który trwa każdego dnia. Czy pamiętasz o tym?

Modlimy się o:

 • Asię, Andrzeja Gajek z rodziną
 • Mariannę Gajek. Gosię Głyk
 • Sandrę i Krzysztofa Głyk
 • Zbory: Rydułtowy i Skoczów

Życzę Ci mocy Ducha Świętego w stawianiu się podobnym do Chrystusa. Włodek

codziennie

codzienna Modlitwa

 

Witaj!

Przyp. Sal. 15. 31-32.

Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu.

Napomnienia, czy lubimy je przyjmować od innych? Czy i jak napominamy innych? Napomnienia pomagają nam być blisko Pana Boga. Pozwalają też utrzymać relacje z braćmi i siostrami. To jak na nie reagujesz pokazuje jakie jest twoje serce.

Modlimy się o:

 • Tereskę ,Włodka Manuelę Filipskich z chłopcami
 • Piotra Farynę z rodziną
 • Wandę Horoszko
 • Gosię Gwardecką z rodziną
 • Annę Marcinkowską.
 • Zbory: Rydułtowy,  Skoczów.

Życzę Ci na dziś Bożej mądrości. Włodek

codziennie !!

 

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Dziś fragment z księgi objawienia 4, 2-3.

I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; A ten który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.  

Wspaniała sala trononowa, widok trudny do opisania i wyobrażenia. Dlatego że Król i sala nie pochodzą z tego świata. Jednak możesz tam być, kiedy tylko zapragniesz lub zechcesz. Jak często korzytasz z tej możliwości.

Modlimy się o Gertrudę, Henryka Widaków. Basię, Roberta Ochojskich z córkami. Kasię Winkler z rodziną. Irenę Zalewską. Anię Wojtyłę z rodziną. Jasię Pańczak.

Zbory Rydułtowy, Skoczów