Misja Ukraina – wdzięczność za poświęcenie

Nowe wieści z pola misyjnego, przeczytaj, módl się i wspieraj finansowo. Bóg działa na Ukrainie przez rodzinę misjonarzy z naszej Wspólnoty.

Najnowsze wieści czytaj

 

Wieści z Ukrainy – przeczytaj najnowsze wiadomości z misji rodziny Szymczyków na Ukrainie

To niesamowite, że jako Chrześcijańska  Wspólnota Żory jesteśmy mocno związani z misją. Jedna z naszych wartości to misja nie tylko w mieście Żory ale także poza naszymi granicami.

Od wielu lat wspieramy ukraińskich wierzących przez wysyłanie zespołów, wsparcia finansowego oraz (co najwazniejsze) wysłaliścmy misjonarza z naszej Wspólnoty, który od lat … a ilu możesz dowiedzieć się z najnowszego listu jaki do nas wysłał PRZECZYTAJ

 

Wieści z pola misyjnego na Ukrainie

Zachęcamy do przeczytania najnowszego listu od rodziny Szymczyków, którzy służą na Ukrainie

najnowszy list

Misja „Więzienie”

Od wielu lat, nasz wspólnota odwiedzia tych, którzy odwiedzić nikogo nie mogą.

Jednym z takich miejsc jest zakład karny w Raciborzu, który jest odwiedzany przez osoby z naszej wspólnoty bardzo regularnie.

Na spotkania przychodza więźniowie, którzy chcą zmiany w swoim życiu, ale także tacy, którzy potrzebują doświadczyć „normalności” w więziennej rzeczywistości.

Jesteśmy motywowani do takiego działania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który sam powiedział:

A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.
Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.
Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie,
Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić?
A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię?
I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie?
A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.
Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić.
Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.
Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?
Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście.
I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 
Ewangelia Mateusza rozdział 25
Robimy to by pozać miłość do bliźniego, dać nadzieję i przynieść wolność wśród krat.

Wieści z Ukrainy od rodziny Dubovików

Zachęcamy do przeczytania wiadomość oraz do modlitwy i wsparcia finansowego.

List od Dubowików

 

Wspomnienia Chrzest

Wspomnienia z chrztu w naszej Wspólnocie

Foto Mateusz Martynek

Pierwsza informacja o wizytach w raciborskim więzieniu

Od wielu lat nasza wspólnota prowadzi służbę w raciborskim więzeiniu, ale pierwszy raz możemy o tym przeczytać i zobaczyć kilka zdjęć.

Bardzo dziękujemy przede wszystkim Stanisławi Bajorowi za rzetelną i długoletnią służbę.

Miłej lektury   http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-raciborz-koncert-piesni-chrzescijanskiej