codzienna modlitwa

Witaj! 2 Kor 3:3.

Gdyż wiadomo, ze jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.
Czy wiesz ze i Ty  jesli tylko nazywasz się Bożym Dzieckiem jest listem Chrystusa, napisanym przez Niego do tych co Cię otaczają. Jak myślisz, jakie przesłanie mogą odczytać z tego listu?

Modlimy się o:

rodziny Tesluków i Podleśnych.

Włodek.

codzienna modlitwa

Witaj! 1 Jana 5:11-12.

A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.

Wieczność; jak ją zmierzyć, opisać, namalować? Trudno ją wyrazić ludzkimi zdolnościami. Jednak dzięki wierze, w Jezusa Chrystusa, możemy tam żyć. Kto ma Syna ma życie. Ta wielka obietnica jest dla Ciebie. Wierzysz  jej? To mów o niej innym.

Modlimy się o rodziny:

  • Szupował i Szymczyk

Włodek