codzienna modlitwa

Witaj! Ef.4:1-2.

Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; 

Relacje międzyludzkie często  sprawiają problemy. Z jednymi lubimy przebywać, drugich znosimy. Ważne aby to robić w miłości, dodaj do tego cierpliwość, pokorę, i łagodność.

Modlimy się o:

 • Szupował K. K.
 • Szymczyk I. J
 • K. Schreder

Włodek.

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Rzym. 8:18-19.

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.  Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga.

Boże Dzieci! To  ci którzy, uznali Chrystusa Panem i Zbawicielem. Blisko jest dzień w którym będą objawieni w chwale,  za tym dniem tęsknią nie tylko oni, ale całe stworzenie. Ależ to będzie Dzień!

Modlimy się o:

 • L.B. Skibów
 • A.M.Śmietana
 • S.M. Skibów

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Jak.1:5-6a.

Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania.

Mądrość, kiedy myślę o niej, to widzę jej ogromny deficyt w moim  życiu. Wiem też gdzie jest jej źródło, lecz nie zawsze do niego przychodzę. A ty?

Modlimy się o:

 • K.R.Rolka
 • A.T. Rolka
 • M.P. Rerych
 • D. Rzyczniok
 • Susan Ellis

Życzę Ci Bożej mądrości na co dzień. Włodek.

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Iz. 32:2.

I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem, i jak schronienie przed ulewą,  jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej.

Patrząc na życie z perspektywy czasu który Pan Bóg mi dał,  widzę jak wiele ludzi wokół mnie  przechodzi życiowe burze. Zadaję sobie pytanie czy jestem dla nich jak kryjówka, schronienie, cień. Ty też tak masz?

Modlimy się o rodziny: Kuczawskich. Karbowskich i Kwiatkowskich.

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień dobry dziś Jan 15;5

Ja jestem winoroślą – wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić.

Pędy krzewu winnego same z siebie nie sa w stanie wydać owocu. Dopiero wtedy kiedy wyrastają z krzewu winnego, owoc będzie piękny. Bez Chrystusa który jest krzewem winnym nie jesteś w stanie nic zrobić.  Wierzysz w to?

Modlimy się o:

 • Blankę i Leszka  Skibów
 • Sylwie i Michała Skibów
 • Annę i Marcina Śmietana
 • Bartka Sładka

Włodek

Codzienna modlitwa

Witaj! Dziś Mat. 5;14-15.

Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

Chrystus powołał kościół swój, w nim postawił Ciebie, po to abyś był światłem dla świata który jest w ciemności. Czy tak jest w twoim życiu.

Modlimy się o rodziny:

 • Ruszczyńskich
 • Rzycznioków.
 • Dziś jest wyjazd na Ukrainę potrzeba modlitwy.

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień Dobry,  dziś PnP. 6;10.

Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne? To oblubienica Króla królów.

Taka ja widzi On. Piękna, jaśniejącą i  promienna dla Niego. Natomiast dla przeciwnika groźna  i waleczna  w modlitwie i poście. Podobna do zastępów niebieskich. Czy tacy jesteśmy?

Modlimy się o:

 • Rodzinę Paszaków
 • Rodzinę Rerychów
 • Agnieszkę Kupczak
 • Dorotę Kwiatkowską
 • Janusza Łazarka

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Dzis Izajasz 29:13.

Dlatego Pan mówi: Ponieważ ten lud przybliża się do mnie swoimi ustami i czci Mnie swoimi wargami, ale swoje serce ode Mnie oddala, zaś ich bojaźń przede Mną jest przepisem ludzkim, wyuczonym;

Oddawanie czci Panu Bogu to ważny obszar naszego zycia. Ważne jest tez gdzie w tym czasie jest nasze serce? Czyńmy to w bojaźni przed Świętym Bogiem.

Modlimy się o:

 • Rodzinę Mrozków,
 • Rodzinę Moroniów,
 • Rodzinę Martynków
 • Arka i Adriana Kujdę
 • Hannę Mrozek.

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj!  Mat.22;37-38.

A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. 

Pan Bóg pragnie aby jego dzieci w swoją miłość do niego zaangażowały całe swoje serce, umysł, i dusze. Czyli oddania się  Jemu bez reszty. Umiłowanie Boga  prowadzi nas do miłości drugiego człowieka tak jak siebie.

Modlimy się o:

 • Rodzinę Kuczawskich,
 • Rodzinę Karbowskich
 • H. Kwiatkowską

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj w Nowym 2016 Roku. IV Moj. 6;24-6.

Niech Ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;  Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech Ci miłościw będzie;  Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech Ci da pokój.

Niech to błogosławieństwo będzie twoim udziałem każdego dnia w nowym roku. Tego życzę tobie i twoim bliskim.

Modlimy się o

 • Rodzinę Gajków
 • Gosię Głyk
 • Sandrę i Krzysztofa  Głyk.

Włodek.