codzienna modlitwa

Dzień dobry! Fragment na dziś 1 Tes. 5:22-24.

Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niech niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.

Przyjście Pana Jezusa, to wydarzenie na które oczekuje Oblubienica. Jest to wydarzenie na które     trzeba przygotować swojego ducha, duszę i ciało. Aby były bez nagany. Co robisz w oczekiwaniu na ten dzień.

Modlimy się o:

 • Krystynę Schreder
 • Magdę,Rafała Studnik z rodziną
 • Krystynę Kazika Szupował
 • Ilonę, Janka Szymczyk
 • Zbory Warszawa, Ustroń.

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj dziś Jakub 5;7-8.

Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.

Brak cierpliwości często jest przyczyną problemów, również ludzi wierzących. Zechciejmy pracować nad naszą cierpliwością. Serca niech będą umocnione w wierze. Motywacją niech dla nas będzie bliskość przyjścia Chrystusa Pana.

Modlimy się o:

 • Mariolę, Pawła Rerych z dziećmi
 • Kasię, Roberta Rolków z rodziną
 • Anię, Tomka Rolka
 • Zbory w Tychach.

Życzę Ci Bożej przychylności, gorliwości w oczekiwaniu Pana Jezusa.

Włodek

codzienna modlitwa

 

 

Witaj! Dziś Psalm 100;1-3.

Radośnie wykrzykujcie PANU, wszystkie ziemie! Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze. Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.

Radość przed Panem Bogiem to owoc Ducha Świętego, którego otrzymałeś, gdy stałeś się Bożym dzieckiem. Jak radujesz się ze zbawienia? Jak często z radością zanosisz dziękczynienia przed jego oblicze?

Modlimy się o:

 • Stasię, Arka Paszaków z rodziną
 • Halinkę, Janka Rerych
 • Agnieszkę Kupczak
 • Dorotę Kwiatkowską
 • Janusza Łazarka.
 • Zbory w Tychach
 • Asię, Łukasza Filipskich z chłopcami
 • Grupę WnF w Sheffield

Włodek.

 

 

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Dzień dobry!

Fragment na dziś. Ew. Jana 12;25-26.

Kto miłuje życie swoje utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie; Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Chrystus w kontekście służby mówi słowa, ,,kto chce mi służyć”. Decyzja jest po naszej stronie. Spójrz na obietnice z tym związane: ,,gdzie ja jestem tam sługa mój będzie” oraz ,,uczci go Ojciec mój” wspaniałe prawda?

Modlitwa o:

 • Arka, Adriana Kujdę
 • Karolinę Martynek z rodziną. Karinę
 • Ryszarda Moroń z rodziną
 • Helenkę, Krystiana Mrozków
 • Hanię Mrozek
 • Zbory w Tychach.

 

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witaj! Dziś Rzymian 6;6-8.

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy.

Chrystus przyszedł aby uczynić wszystko nowym. Nie naprawia naszej starej natury. Daje nam nową, stara została ukrzyżowana. Wierzysz w to? Jeżeli tak to dla grzechu jesteś martwy. Czy tak jest?

Modlimy się o:

 • Halinę Kwiatkowską z mężem
 • Tereskę, Leona, Łukasza Kuczawskich
 • Dankę, Ryszarda,  Michała Karbowskich
 • WnF
 • Zbory w Tych osiedle i Żwaków
 • Sławka Kędzierskiego.

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

 

Witaj! Dziś 1 Tym 4;8-10

Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnice żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia.

Gdy ktoś oferuje Ci produkt który do wszystkiego jest przydatny,  co myślisz? Nie dam się nabrać coś takiego nie istnieje. A jednak; mamy ofertę od Pana Boga. Pobożność, przydatna w życiu do wszystkiego z obietnicami na teraz i wieczność. Oferta warta przyjęcia. Czy już ją masz?

Modlimy się o:

 • Sławka Kędzierskiego, o pokój dla niego
 • Anię Krakowiak
 • Darię Kornas z rodziną Dawida Kornas
 • Jolę Łukasza Kropisz z córeczką
 • zbory w Tychach.

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Na Dzień Dobry Izajasz 25;7-9

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta,Ty ją prostujesz. Na ścieżce twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za twoim imieniem, chce o tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości.

Drogi naszego życia często są tak zagmatwane że stajemy  bez nadziei na wyjście. Często Pan Bóg jest jedynym ratunkiem na prostowanie  naszych dróg. Czy powierzasz swoje drogi Panu?

Modlimy się o:

 • Hanię,Roberta Greniów
 • Beatę,Andrzeja Janaszaków z rodziną
 • Asię Genka Knapik z dziećmi
 • Zofię Knapik
 • Zbory Tychy osiedle i Żwaków.

 

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Na Dzień Dobry słowa z Psalmu 63;2-3.

Boże! Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją.

Tęsknoty i pragnienia. Jakiego obszaru twojego życia one dotyczą? Dawid  najbardziej oczekiwał obecności Boga, jego mocy i chwały. Słowa: gorliwie, szukam, tęskni, Ciebie wyglądam, czy u Ciebie dotyczą Pana Boga?

Modlimy się o:

 • Tereskę, Włodka, Manuelę Filipskich z chłopcami
 • Piotra Farynę z rodziną
 • Wandę Horoszko
 • Gosię Gwardecką z rodziną
 • Annę Marcinkowską
 • W szczególny sposób błogosławcie Sławka Kędzierskiego ponieważ zmarła jego żona.

Włodek.

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witam Cię słowami z 2 Tym. 4;7-8.

Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.

Nasza postawa wobec przyjścia Pana Jezusa ma ogromne znaczenie na wieczność. Również to jak żyjemy. Paweł u schyłku swojego życia wypowiada znane słowa. Moja walka była skuteczna. Bieg dokonany. Wiara jest w moim sercu. Co powiemy o naszym życiu przy końcu dni?

Modlimy się o:

 • Sabinę, Stanisława Bajor z rodziną
 • Kasię Brzózkę
 • Asię, Tomka Czech z córkami
 • Susan Ellis
 • Zbory Świętochłowice, Szczecinek.
 • Grupy WnF

Włodek

codzienna modlitwa

codzienna Modlitwa

Witaj!

Dziś fragment z Filipian 2;9-11.

Dlatego też wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Imię Jezus. Kiedy je wypowiadasz lub myślisz o nim, jakie emocje Ci towarzyszą. Czy jest On twoim Panem ? A ty  jego niewolnikiem? Czy twoje kolana przed Nim się zginają?

Modlimy się o:

 • Gertrudę, Henryka Widaków
 • Kasię Winkler z rodziną
 • Anię Wojtyłę z rodziną
 • Irenę Zalewską. Basię
 • Roberta Ochojskich z rodziną
 • Jasię Pańczak
 • Zbory Świętochłowice, Szczecinek.

Włodek.